Hyperhoogbegaafd

De belangrijkste kenmerken van hyperhoogbegaafdheid:

Een eerdere ontwikkeling van vaardigheden

Hyperhoogbegaafde kinderen ontwikkelen dingen als spraak, rekenen, ontwikkelen van eigen interesses, twijfelen aan het bestaan van religieuze figuren (en meer) eerder dan anderen. Een kind loopt zo’n 6-12 jaar voor op zijn leeftijdsgenoten. 

Intensiteit: de overexcitabilities van Dabrowski

De Poolse psychiater Dabrowski vond het concept van overexcitabilities uit. Het is, kort gezegd, een hoge prikkelgevoeligheid op vijf verschillende vlakken: psychomotorisch, zintuigelijk, intellectueel, verbeelding, en emotioneel. Psychologen schatten in dat één op de vijf mensen één of meer van deze prikkelgevoeligheden hebben. Onderzoek toont aan dat er een correlatie is tussen een hoog IQ en veel (en meer intense) overexcitabilities. Tussen de twee en vier procent van de bevolking heeft er zelfs zoveel last van, dat het hun dagelijks leven beïnvloedt.

Asynchrone ontwikkeling
Omdat hyperhoogbegaafde mensen zo’n zes tot twaalf jaar voorlopen of leeftijdsgenoten, kan dit bij jonge kinderen een uitdaging vormen. Zo zie je bijvoorbeeld dat er al wel heel veel in het hoofd begrepen wordt, maar nog niet motorisch tot uiting komt. De fijne motoriek van schrijven bijvoorbeeld, of het iets vastpakken voor baby’s. Ook kan er asynchroniteit op het emotionele vlak bestaan. Zo is een hyperhoogbegaafd kind erg slim, maar nog steeds een kind op sommige vlakken.

Ontwikkelingsgelijken: moeite met het vinden van peers
Omdat hyperhoogbegaafdheid bij nog geen half procent van de bevolking voorkomt, is het vaak moeilijk om ontwikkelingsgelijken te vinden op school of in de sociale omgeving. En zelfs een ontwikkelingsgelijke is geen garantie voor een vriendschap: zoals ieder mens heeft ook de hyperhoogbegaafde eigen interesses en ideeën, die maar net moeten matchen.

Hoger risico op bore-out, depressie en drop-out
Maar liefst 60% van de hyperhoogbegaafde doelgroep maakt geen opleiding op niveau af. Dit betekent dat de mensen met het meeste potentieel dit vaak niet verzilveren. Een sombere conclusie wat ons betreft! Ook het risico op depressie en bore-out is verhoogd.


Bron: Talentissimo

 
E-mailen
Bellen