Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafdheid is dus meer dan intelligentie, want dat is slechts de score uit een intelligentieonderzoek. Bij hoogbegaafden is sprake van een IQ boven de 130, dit is het geval bij circa 2,5% van de mensen. 

Naast een hoge intelligentie spelen ook persoonlijkheidsfactoren een rol, zoals creativiteit en doorzettingsvermogen. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de hoogbegaafde, zowel in positief als in negatief opzicht. De drie belangrijkste sociale omgevingen zijn school, ontwikkelingsgelijken en het gezin.

Als het gaat om kenmerken van hoogbegaafden, dan is er onderscheid tussen leervermogen en gedrag.

Leervermogen

Kenmerken met betrekking tot het leervermogen zijn:

·       Hoge  intelligentie
·       Snel van begrip
·       Grote algemene interesses
·       Taalvaardig
·       Hoog leertempo, grote denk- en leerstappen
·       Verworven kennis goed toepassen
·       Goed geheugen
·       Doorvrager en waarnemer
·       Groot analytisch inzicht en probleemoplossend vermogen
·       Creativiteit en originaliteit
·       Denkt buiten reguliere kaders

Gedrag

Kenmerken met betrekking tot het gedrag zijn:

·       Geestelijk vroegrijp (of wekken de indruk daarvan)
·       Sterk rechtvaardigheidsgevoel
·       Perfectionistische instelling
·       In staat tot zelfreflectie
·       Zoekt ontwikkelingsgelijken in oudere kinderen
·       Accepteert regels en tradities niet klakkeloos, maar bevraagt ze
·       Grote behoefte aan autonomie

Hoogbegaafden vertonen uitzonderlijk gedrag of hebben de potentie om dit te doen op een van de volgende gebieden:

·       Algemeen intellectueel vermogen
·       Specifiek academische aanleg
·       Creatief denken
·       Leiderschapstalent
·       Visuele of uitvoerende kunsten

Hoogbegaafden denken en leren anders. Daar moet het onderwijs op aansluiten. Er zijn vijf manieren van denken die kenmerkend zijn voor hoogbegaafden:

·       Topdown thinking: denken vanuit het grote geheel.
·       Deep level learning: veel meer de diepte ingaan.
·       Lateral thinking: problemen creatief benaderen en vanuit verschillende kanten oplossen.
·       Visual thinking: beelddenken.
·       Caring thinking: veel meer denken vanuit het hart en de persoonlijkheid.

 
E-mailen
Bellen